Obchod


© 2011 SPORT 2000 & TOUR SPORT  |  implementace NOBEL SYSTEM  |  běží na Joomla!  |  
Nájemní řád půjčovny PDF Tisk Email
Napsal uživatel Tour Sport   
Čtvrtek, 30 Květen 2013 15:37

NÁJEMNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

( KOL A ELEKTROKOL)

 

• Elektrokola, kola a cyklistické doplňky se pronajímají a také vrací v místě půjčovny.

• Nájemce ((osoba uvedená ve smlouvě o nájmu, (dále jen „smlouva“)) potvrdí svým podpisem převzetí zapůjčených věcí.

• K pronájmu je nutné složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny.

Pronájem je možný pouze po předložení a ofocení alespoň dvou z těchto dokladů

a) platný občanský průkaz

b) platný cestovní pas

c) platný řidičský průkaz

d) platná kreditní karta

• Nájemcem může být pouze osoba starší 18-ti let

• Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před podpisem smlouvy

• Nájemné je splatné okamžitě po podepsání smlouvy

• Po podpisu smlouvy přebírá veškerou zodpovědnost za předmět nájmu až do doby vrácení nájemce .

• Jízda na pronajatém kole a elektrokole z půjčovny je na vlastní nebezpečí a pronajímatel nenese žádnou  zodpovědnost za škody způsobené nájemcem nebo jemu zapůjčeným předmětem (či v souvislosti s jízdou na  pronajatém kole a elektrokole) na vlastním majetku či zdraví, ani za škody způsobené na zdraví či majetku třetích osob, a to po celou dobu trvání nájmu.

• Nájemce přebírá odpovědnost za všechna vypůjčené předměty uvedené ve smlouvě.

• Při jakémkoliv poškození, ztrátě či odcizení je nájemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost pronajímateli.

• Při nedodržení termínu vrácení pronajatých předmětů je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné za celou dobu skutečného trvání nájmu.

• Při ztrátě či odcizení pronajatých předmětů hradí nájemce plnou cenu uvedenou v Ceníku půjčovny, který je součástí tohoto Nájemního řádu půjčovny.

• Pronajímatel má právo použít jistiny (zálohy) na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek vzniklých vůči nájemci.

• Nájemní řád půjčovny a Ceník půjčovny jsou součástí Smlouvy o nájmu a svým podpisem na ní se vypůjčitel zavazuje je akceptovat a plnit v plném rozsahu.

Aktualizováno Pátek, 31 Květen 2013 08:41
 

Dárkový pass

Reklama

Shop-sport.cz
Shopkolo

Dárkový poukaz

Facebook